Aktualności

Zwiedzamy rowerem krainę pogranicza

Aby poznać niezwykłą krainę pogranicza, warto odwiedzić gminę Budry. Dotąd przez niewielu poznane, jeszcze nieodkryte zakątki dzikich Mazur, można podziwiać, dzięki świetnie oznaczonym szlakom rowerowym. Dzięki realizacji projektu „W drodze kultury i rzemiosła Sakiai – Budry” wybudowanych zostało 5 Miejsc Obsługi Rowerzystów, tak zwanych MOR-ów. Powstały one w Sobiechach, Popiołach, Piłakach Małych, Budzewie i Zabroście…

Read article
Aktualności

Międzynarodowy edukacyjny festiwal chleba

Realizacja projektu przez gminę Budry i Sakai na Litwie, to nie tylko działania inwestycyjne, ale także wzajemne wizyty studyjne, warsztaty edukacyjne, wymiana młodzieży i wydarzenia kulturalne. Po tym jak goście z Litwy uczestniczyli w Targach Litewskich organizowanych w gminie Budry, lokalni rzemieślnicy, wystawcy oraz władze gminy udały się do Sakai, gdzie odbyły się Europejskie Dni…

Read article