Aktualności

Podsumowanie projektu

Gmina Budry wspólnie z Muzeum Zanavykai na Litwie zrealizowała projekt pt. „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai –Budry” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Główny cel, jakim była współpraca między ludźmi i instytucjami był realizowany przez szereg przedsięwzięć opartych na współpracy transgranicznej i poznawaniu dziedzictwa kulturowego obu krajów, o czym informowaliśmy Państwa…

Read article