Aktualności

Warsztaty integracyjne dla rodzin z naszej gminy

21 maja 2023r gościliśmy uczestników projektu „Mama, Tata i Ja” koordynowanego przez Stowarzyszenie Monti. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z terenu gminy Budry, poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych…

Read article