Kanał Brożajcki

Kanał Brożajcki łączący rzekę Gołdapę z Węgorapą powstał jako jeden z odcinków spławu drewna do dawnego Królewca. Zaprojektowany został w 1726 przez Jana Suchodolca, a wykopany w 1733 roku.

Kanał jest niezwykłą budowlą hydrotechniczną  i  niewątpliwą atrakcją turystyczną na szlaku kajakowym przepływającym przez Lasy Skaliskie. Z tego okresu zachowały się jeszcze liczne urządzenia, które można spotkać przemierzając barwne trasy rowerowe wzdłuż kanału.