Zabrost Wielki

Warto jest zajrzeć do miejscowości Zabrost Wielki – niezwykłej wsi historycznej, która w 2003 roku została laureatem konkursu na „Najlepiej zachowaną wieś historyczną Warmii i Mazur” w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Borussia projektu „Nowe życie pod starymi dachami”.

Daugiau

Skaliskie Forest

The remaining area of the Budry Commune is an astonishing, stunning in its wildness forest complex called Skaliskie Forest, which covers an area of 8700 ha.

Daugiau

The Węgorapa Valley

The majority of the commune area belongs to the “Wegorapa Valley”. The valley is crossed by the meandering Węgorapa and Gołdapa Rivers, which resembles a mountain river in some sections.

Daugiau

Church in Budry

An interesting architectonic building in the village is the single-nave church in Budry. Historical sources mention the establishment of a parish in Budy in 1724.

Daugiau

The Brożajcki Canal

The Brożajcki Canal connecting the Gołdapa River with the Węgorapa River was built as one of the sections for floating timber to the former Koenigsberg. It was designed in 1726 by Jan Suchodolec and dug in 1733.

Daugiau