Olšewo bažnyčia

Jis kartu su klebonija ir ūkiniu pastatu buvo pastatytas 1903-1905 m. ir priklausė evangelikų parapijai. Po karo ją perėmė katalikai ir pertvarkė kaip Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčią. Parapija kanoniškai įsteigta 1962 m. Interjero puošyba datuojama XVII amžiui. Bažnyčia priklauso architektūros paminklams.