Keliaudami maršrutu „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai – Budry“
susipažinsite su įdomiausiais Lietuvos ir Lenkijos kultūros paveldo objektais,
tradiciniais vietos amatais bei pažinsite įspūdingą apylinkių kraštovaizdį.

Turistinis maršrutas yra projekto „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai – Budry” (LT-PL-4R-330), kurį įgyvendino Šakių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Zanavykų muziejus ir Budry savivaldybė rezultatas. Projekto tikslas – sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje. Įgyvendinant šį projektą buvo sukurtas bendras kultūrinio ir gamtos paveldo turistinis maršrutas „Kultūros ir amatų keliu – Šakiai–Budry“, išsaugant gamtos ir kultūros paveldą turizmo tikslais per edukacines programas, apimančias abiejų šalių amatų technologijas. Projektas remiamas ES lėšomis.