Podróżując szlakiem „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai – Budry”
poznasz najciekawsze obiekty dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski,
tradycyjne lokalne rzemiosło oraz poznasz imponujący krajobraz okolicy.

Trasa turystyczna jest jednym z efektów projektu „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai– Budry” (LT-PL-4R-330), który jest realizowany przez Muzeum Zanavykai i Gminę Budry. Celem projektu jest wzmocnienie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla turystyki na obszarze transgranicznym. Podczas realizacji tego projektu powstał wspólny szlak turystyczny dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai– Budry”, zachowujący dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe dla celów turystycznych poprzez programy edukacyjne obejmujące technologie rzemieślnicze obu krajów. Projekt wspierany jest z funduszy unijnych.