ZABROST WIELKI

Warto jest zajrzeć do miejscowości Zabrost Wielki  – niezwykłej wsi historycznej, która w 2003 roku została laureatem konkursu na „Najlepiej zachowaną wieś historyczną Warmii i Mazur” w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Borussia projektu „Nowe życie pod starymi dachami”.

Verta aplankyti Zabrost Wielki – neįprastą istorinį kaimą, kuris 2003 m. laimėjo konkursą „Geriausiai išlikęs istorinis kaimas Varmijoje ir Mazūrijoseˮ pagal asociacijos „Borussiaˮ paskelbtą projektą „Naujas gyvenimas po senais stogaisˮ.

Zabrost Wielki, anksčiau vadintas Gross Sobrost, buvo įkurtas XVI a. kaip bajorų kaimas su dvaru. Kaimas buvo pastatytas pagal sudėtingą Berlyno architekto Karlo Kujatho projektą, kaip dalis atstatymo po Pirmojo pasaulinio karo darbų.

Zabrost Wielki – tai kompaktiška pastatų grupė, kurios architektūroje yra Mozūrų statybos tradicijos elementų: lentiniai frontonai, stilizuotos medinės detalės ir vėjo vartai. Kaime išlikę keletas įdomių medinių karkasinių trobų su arkadomis. Tai gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai, tarp kurių yra aukšti įėjimo vartai.