Kościół w Budrach

Ciekawą budowlą  architektoniczną w tej miejscowości jest  jednonawowy kościół w Budrach. Historyczne źródła podają o postanowieniu utworzenia parafii w Budrach w 1724 roku.

Budowa odciągała się jednak w czasie do momentu, kiedy to król Fryderyk Wilhelm I zagroził ówczesnemu wójtowi szubienicą, jeśli natychmiast nie podejmie w tym kierunku działań. W 1739 roku kościół został ukończony i poświęcony przez superintendenta Jerzego Andrzeja Helwinga. Drewniana wieża kościoła zawaliła się w 1882 roku, ale sześć lat później odbudowano wieżę murowaną.

Opracowanie tekstu: Aneta Stankiewicz
Źródło:
Informator turystyczny „Północne wrota Mazur”,
Publikacja ”Nieodkryta Przyroda Dzikich Mazur”
„Węgorzewo” z cyklu „Z dziejów miasta i powiatu”
„Mazury wschodnie i Suwalszczyzna” Ryszard Karuzo